Milan Hořínek

Milan Hořínek

Telefon: +420 722 914 557
volat pondělí až pátek od 19:00 do 20:00 hod.


Skype:
milanhorinek
Email: horinek@seznam.cz

Adresa: Emauzy, Vyšehradská 320/49, Praha 2


Konzultace nenahrazují lékařkou péči. Jedná se o osobní rozvoj v oblasti poznávání příčin tělesných a duševních potíží. Jsou vedeny jako podpora seberozvoje a sebeléčby.


Absolvované výcviky, kurzy a semináře (v závorce je uveden lektor)

Psychoretapie (aktuálně):
:
 • Pražská psychoterapeutická fakulta (VIAP)
 • sebezkušenostní výcvik v psychoterapii poruch spojených s psychotraumatem (Phdr. Slavomil Hubálek, PhDr. Michaela Hapalová)
 • komplexní psychoterapeutický výcvik - strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie od Miltona H. Ericksona k systemickým na řešení zaměřeným přístupům (MUDr. František Matuška)
Komplementární a alternativní psychoterapie:
 
 • diagnostika příčin nemocí - MetaMedicine(c) a Germánská nová medicína(c)
  (MM - Richard Flook, GNM - Mgr. František Nagy, MBA)
 • Traumaterapie (prof. Dr. Wilhelm Steinmüller)
 • Hypnoterapie (certif. American Board of Hypnotherapy, supervize PhDr. Jiří Zíka)
 • NLP practitioner (The American Board of NLP) 
 • EMI - Eye Movement Integration (Dr. Waltamat Hartman - The Milton H. Erickson Institute of South Africa)
 • lektor systemických konstelací (Jan Bílý)
 • konstelace traumatu (Radim Ress, Prof. Dr. Franz Ruppert)
 • průvodce Voice Dilogue (Radim Ress)
 • terapeut EFT - techniky emoční svobody (Marta Nosková) 
                        - faktor hojnosti (Marta Nosková)
 • terapeut - Matrix Reimprinting  (Karl Dawson) 
                - 
  Matrix Birth Reimprinting (Kateřina Drewsová)
 • konzultace v oblasti prenatálního a perinatálního věku (MUDr. Jozef Hašto)
 • semináře konstelací (Jan Bílý, Radim Ress, Sneh Victoria Schnabel,  Zeilhofer Bhagat, Prof. Dr. Franz Ruppert,  Daan van Kampenhout, Ramateertha Robert Doetsch, mgr. MgA. Zdeněk Šimanovský)
Společnosti:
 
 • Institute of Psychosocial Relations, s.r.o., CEO (Chief Executive Officer) 
 • člen Českého institutu systemických konstelací (ČISK)
 • člen České psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti JEP

Ostatní:

 

 • řízení lidských zdrojů (Dale Carnegie Training)
 • MMM - soukromá scenáristická škola (Doc.Milena Mathausová)


 •