Milan Hořínek

Vážení návštěvníci těchto stránek,

při práci se svými klienty na osobním rozvoji, studiu odborné literatury i účasti na mnoha specializovaných vzdělávacích i seberozvojových akcích jsem dospěl k osobnímu přesvědčení, že to, co ovlivňuje náš životní styl (vztahy, chování i to, jaké máme nemoci) jsou, z velké části, traumata. Naše i ta převzatá.

Pod pojmem trauma nevnímám pouze ty události, které jsou pro vznik traumatu zjevné – sexuální zneužití, úmrtí dítěte, autonehoda, ale i situace, které nejsou z vnějšího pohledu zcela zjevné – pobyt v nemocnici bez přítomnosti matky, „odložení“ v jeslích či ve školce, odchod partnera, komplikovaný porod, "bouřlivý" prenatální vývoj, „nepřítomnost“ rodičů v dětství a velmi mnoho podobných situací.

Objevování a poznávání vlastních traumat je velmi zajímavá, často překvapivá, ale zejména poučná a velmi užitečná cesta k podpoře léčby nemocí i vlastnímu rozvoji. Vlastně, nejen k vlastnímu rozvoji, ale i k rozvoji našich dětí, kterým nevědomě předáváme "zátěže", které již nemůžeme unést nebo úspěšně vyřešit.

Podívat se na svá traumata chce však také odvahu. Odvahu otevřít se a odvahu přijmout a realizovat změny, které se poté začnou dít.

Abych vás úspěšně provedl případnou společnou cestou, spolupracuji s týmem lékařů a dalších odborníků, kteří mají zkušenosti s tím, že stav psychiky výrazně ovlivňuje fyziologické funkce těla.

Těším se na setkání s Vámi.
Milan Hořínek